Gimnazjum nr1 w Wąbrzeźnie
Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Wolności 11 rejestracja | logowanie | e-mail
loading ...

Plan lekcji 19.03.18


Świetlica szkolna


Celem zasadniczym zajęć świetlicy szkolnej jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka, świadome i aktywne przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie, do stania się pełnowartościowym człowiekiem, pełnym poczucia własnej wartości i godności ludzkiej, zdolnym do podejmowania dojrzałych decyzji, wolnych od nałogów.

Cele szczegółowe:
1. Rozwijanie umiejętności społecznych wychowanków, nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rówieśnikami, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi oraz przedstawicielami innych narodowości.
2. Kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie.
3. Rozwój i pielęgnowanie kontaktów międzyludzkich (koleżeństwa, przyjaźni)
4. Kształtowanie więzi ze środowiskiem poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze lokalnej i regionalnej.
5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrą atmosferę w szkole i w domu.
6. Kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru w korzystaniu z masmediów.
7. Kształtowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego.
8. Kształtowanie szacunku dla własnego ciała i odpowiedzialności za nie.
9. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia.
10. Kształtowanie twórczego rozwiązywania problemów.
11. Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz pozytywnej motywacji do ochrony środowiska.
12. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i artystycznej.
13. Kształtowanie kultury współżycia, tolerancji oraz wyzwalanie społecznie pożądanych zachowań.
14. Rozwijanie odpowiedzialności emocjonalnej oraz społecznej.
15. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych poglądów oraz akceptacji siebie.
16. Kształtowanie wrażliwości moralnej, wpajanie zasad etycznych.
17. Kształtowanie zdrowego stylu życia, postawy asertywnej wobec zagrożeń.
18. Kształtowanie postawy społecznej poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
19. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiskowe.
20. Rozwijanie samoakceptacji oraz zdolności adekwatnej samooceny.
21. Wyzwalanie potrzeby samodokształcania i samowychowania.

„Reguły bycia razem”
nasza świetlica to miejsce, w którym przestrzegamy pewnych zasad
absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy
szanujemy pracę i poglądy innych
zachowujemy się kulturalnie w stosunku do nauczycieli i innych uczniów
rozmawiamy ze sobą w taki sposób aby nikogo nie urazić
ewentualne nieporozumienia wyjaśniamy poprzez rozmowę, a nie agresję
gdy ktoś inny mówi, uważnie słuchamy
używamy podstawowych zwrotów grzecznościowych
lubimy porządek i czystość, dlatego sprzątamy po sobie
aktywnie uczestniczymy w zajęciach świetlicowych
młodszych kolegów wspieramy i traktujemy jak równych sobie
informujemy nauczyciela o wyjściu ze świetlicy
nasza świetlica to miejsce, w którym mile spędzamy czas wolny od zajęć dydaktycznych


Warto wiedzieć – informacje dla rodziców


Zasady rezerwacji boisk na kompleksie sportowo – rekreacyjnym „ORLIK” w Wąbrzeźnie

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 1 W WĄBRZEŹNIE
© wieslaw gierszewski 2009 - 2017